Maakt merken mooier

Drukwerk slecht voor het milieu…?

The times, they are a-changin’.
Een opvallende trend: een stijgende vraag naar drukwerk op gerecycleerde papiersoorten. Doet dat de wenkbrauwen fronsen? Staat gerecycleerd voor jou gelijk aan mindere kwaliteit? Wij willen deze en andere mythen die als een schaduw over gerecycleerd papier hangen naar het rijk der fabelen verwijzen.

Eerst een paar weetjes: bomen zijn niet de belangrijkste grondstof voor het maken van nieuw papier. Maar liefst 75% van de papierproductie gebeurt met oud papier. De overige 25% is afkomstig uit naald- en loofhout, uit productiebossen en plantages in Scandinavië, Zuidwest-Europa en Noord- Amerika. De stammen verdwijnen richting meubelindustrie, het resthout (dunningshout en zagerijresten) belandt in de papierindustrie. In de bosindustrie gaat nauwelijks iets verloren. Ter vergelijking, aardgas of aardolie kan je na gebruik niet meer hergebruiken. Kap je een boom, dan plant je een nieuwe. In die optiek zijn productiebossen duurzaam.

Meer bos dan vroeger.
Zo belanden we meteen bij mythe één: papierproductie zorgt ervoor dat bossen verdwijnen. Dat is volstrekt onjuist. Integendeel, in Europa komt er meer bos bij dan dat er gekapt wordt. In de afgelopen 35 jaar is het Europees bosareaal toegenomen met het equivalent van een land als Denemarken. Met een gemiddelde van 1500 voetbalvelden per dag, kwam er tussen 2005 en 2015 44.000 km² bos bij. (cijfers Food and Agriculture Organization of the United Nations). Volgens de CEPI (Europese Confederatie van de Papierindustrie) is er momenteel in Europa 30% meer bos dan in 1950.

Aangelegd bos = geen echt bos
Een bos moet op een natuurlijke wijze kunnen groeien. Akkoord, we hebben – alleen al voor het in stand houden van de biodiversiteit – nood aan natuurbossen. Dergelijke bossen hebben echter niets te maken met de papierindustrie. Voor het produceren van papier zijn we afhankelijk van degelijk uitgebate bossen die de druk op natuurlijke bossen wegnemen en die bovendien recreatie en huisvesting voor dieren bieden, erosie tegengaan en bijdragen aan landelijke ontwikkeling.

Gerecycleerd is duurzaam
Je hoort wel eens verkondigen dat print en papier schadelijk zijn voor het milieu. Niet waar! Papier is een van de meest gerecycleerde producten ter wereld. In Europa wordt maar liefst 73% van het papier gerecycleerd (cijfers CEPI, 2017). In 2015 toonde nieuw onderzoek in Duitsland aan dat een papiermix voor golfkarton na 25 recyclagerondes maar tussen de 5 en 12% van zijn sterkte had verloren. Dat is heel wat meer dan de tot dan toe aangenomen stelling dat je papier maar vier tot zeven keer kunt recycleren.

Daarbij mag je niet vergeten dat elektronische communicatie niet milieuvriendelijker is dan drukwerk. Wie 20 mails per dag stuurt, een jaar lang, belast het milieu evenveel als 1000 km met de auto rijden (bron: energiegids.be).

De cijfers spreken duidelijke taal Eén ton papierafval is goed voor de productie van 900 kg gerecycleerd papier. Ter vergelijking, voor nieuw papier heb je 2 à 3 ton hout nodig. Bovendien scheelt de productie van gerecycleerd papier een heuse slok op de borrel. Gerecycleerd papier verbruikt voor productie 2.5 keer minder water en energie, stoot 20% minder broeikasgassen uit en zorgt voor 7 keer minder organische vervuiling.